Vi har endret navn:

 

Path AS har nå utvidet satsningsområdet og endret navn til Skye Solutions AS

Ved å bli en del av et større selskap sikrer det at vi får økt fokus på Maximo og Mobilitet fremover. 

Se www.skye.no for mer informasjon.      

 

 
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering